Açık Öğretim REHBERİ
Açık Öğretim Fakültesi Menü
Açık Öğretim Fakültesi Bölümleri
 
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Vize Sınavı 1

Vize Soruları

1. İstanbul Hükümeti’nin Heyeti Temsiliye’yi kendisine denk gördüğü gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 

CEVAP: Salih Paşa’yı Amasya’ya göndermesi 

2. Sevres’e göre nerede tamamıyla özerke bir bölge kurulacaktır? 

CEVAP: Van, Diyarbakır 

3. Halkın mevcut siyasal düzeni zorla değiştirmesine ne denir? 

CEVAP: İhtilal 

4. İtilaf devletlerinin 1915 yılında Osmanlı devletini saf dışı bırakmak için uygulamaya koydukları plan nedir? 

CEVAP: boğazları ele geçirmek 

5. Milli mücadelede ilk silahlı direniş nerede görüldü? 

CEVAP: Güney’de Mersin Tarsus tarafında 

6. Mudanya konferansının ana konusu nedir? 

CEVAP: İstanbul,boğazlar ve Doğu Trakyanın Türklere teslimi 

7. Sendikalaşma hakkı Türk halkına hangi olayla verilmiştir? 

CEVAP: 1961 anayasası 

8. 1926’daki kabotaj kanunu aşağıdakilerden hangisine kesinlik kazandırdı? 

CEVAP: Ekonomik bağımsızlığa önem kazandırdı. 

9.Yunanlılar’ın İnönü’ye kadar ilerlemesini hızlandıran olay ne olmuştur? 

CEVAP: Çerkez Ethem İsyanı 

10. Türk devriminde değişime uğramayan kültür öğesi hangisidir? 

CEVAP: Ahlak ve din öğesi 

11. Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından değildir? 

CEVAP: Özgürlüğü sınırsız kullanma hakkı 

12. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedeni nedir? 

CEVAP: Parti üyelerinin bir kısmının Şeyh Sait İsyanını Desteklemesi 

13. Milli mücadelede yunanlıların Milne hattını geçmesi, Fransızlar’ın G.D. Anadolu’da etkinliklerini arttırmaları neye tepkidir? 

CEVAP: TBMM’nin açılmasına 

14. Din adamlarının devlet yönetimine karışmasının Hristiyanlık dininde yeri olmadığının anlaşılması üzerine çıkan hareket nedir? 

CEVAP: Reform 

15. Devleti tek yönlü olmaktan alıkoyan unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

CEVAP: Eşitlik ve temel haklar 

16.M. Kemal aydınlanma düşünceleri içinde en çok hangisinden etkilenmiştir? 

CEVAP: Demokrasi 

17. Hangisi Kemalizmin özelliklerinden değildir? 

CEVAP: Sistem haline getirilmemiş olması 

18. Kültürün gelişmesinde en önemli etken nedir? 

CEVAP: Etkileşim 

19. Kıyafet devrimi aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır? 

CEVAP: Laiklik 

20. Devrimin olması için öncelikle değiştirilmesi gerekli sistem hangisidir? 

CEVAP: Hukuk… 

21. Medeni kanunun laiklik için temel sayılabilecek hükmü hangisidir? 

CEVAP: Reşit olan kişini dinini seçebilmesi 

22. Türkiye’ye demokrasiyi getiren en önemli öğe aş. Hangisidir? 

CEVAP: Egemenliğin millete ait olması

Cevaplar


Cevaplar

Cevaplar soruların altındadır.